AANBIDDING VAN DE VADER - ZIJN VERLOSSING

 

0040

 

 1. Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon,
  Die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon.

  Halleluja! U zij d´ere, Halleluja! Amen;
  Halleluja! U zij d´ere, trek ons tot Hem.

 2. Wij prijzen U, God voor het Lam, ons geslacht,
  Voor het offer op Golgotha´s heuvel gebracht.

 3. Wij prijzen U, Heer, voor ´t ontdekkende licht,
  Dat het hart heeft geopend, Uw werk, heeft verricht.

 4. O, reinig Gij ons, ja verlos d´Uwen, Heer;
  En verheerlijk Uzelve in ons meer en meer.

 1. Ja, spreek door Uw Geest in Uw kind´ren met kracht,
  Opdat eens het verloor´ne tot U word´ gebracht.

 

40 A

 

 1. Wij prijzen U, God, voor de komst van Uw Zoon,
  Voor de Heiland, Die stierf en nu leeft op Uw troon.

 2. Wij prijzen U, God, voor het licht van Uw Geest,
  Dat ons leidt tot de Heiland, Die zondaars geneest.

 3. Wij prijzen U, God, voor het Lam, ons geslacht,
  Dat met U ons verzoend heeft en tot U gebracht.

 4. Verlevendig ons, ja vervul ´t harte weer.
  Met de gloed van de liefde van Jezus, de Heer.

 5. Geef nieuw leven weer, wek de doden op, Heer.
  Dat zij komen tot U en U leven ter eer.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage