LOF VAN DE HEER - ZIJN OPSTANDING

 

0117

 

 1. Christus, onze Heer verrees, halleluja!
  Heil´ge dag na angst en vrees, halleluja!
  Die ten dode ging aan ´t kruis, halleluja,
  Bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

 2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
  Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja
  Die aanvaarde kruis en graf, halleluja,
  Dat Hij zondaars ´t leven gaf, halleluja!

 3. Maar Zijn lijden en Zijn strijd, halleluja,
  Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
  Nu is Hij der heem´len Heer, halleluja!
  Eng´len juub´len Hem ter eer, halleluja!

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage