Klik hier om een tekst te typen.

 

0124

 

 1. Prijs Hem! Christus, Overwinnaar!
  Overwinning is behaald.
  Zonde, Adam, afgerekend.
  Wat verlossing is er hier?
  Boze machten overwonnen
  Door het zegevierend kruis.

 2. Prijs Hem! Opgestaan is Christus!
  Uit de doden stond Hij op.
  Dood is krachteloos geworden;
  Wij tot leven zijn gebracht.
  Duisternis is nu verbroken
  En Zijn kracht tentoongesteld.

 3. Prijs Hem! Christus opgevaren!
  Tot de troon is Hij gegaan.
  Alle heerschappij te boven
  Heeft Hij nu de hoogste naam.
  Het gezag is nu van Christus;
  Vijand is tenietgedaan.

 4. Halleluja! Wat een Christus!
  Zegevierend aan het kruis.
  Hallelluja! Opgestaan! Zijn
  Overwinning is getoond.
  Halleluja! Opgevaren!
  Eeuwig is Zijn heerschappij.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage