LOF VAN DE HEER - ZIJN HEERLIJKHEID

 

0137

 

 1. Geprezen zij des Heilands naam,
  Aanbidt Hem, geeft Hem eer! (2x)
  Laat eng’ len, scheps’ len, al tezaam
  Hem kronen, kronen, kronen, kronen,
  Kroont Jezus aller Heer

 2. Gij die verlost zijt uit Adams ras
  Aanbidt Hem, geeft Hem eer! (2x)
  Laat alles wat op aarde leeft
  Hem kronen, kronen, kronen, kronen
  Kroont Jezus aller Heer.

 3. Gij allen, nu van schuld verlost,
  Aanbidt Hem, geeft Hem eer! (2x)
  ‘t Heeft Jezus’ dierbaar bloed gekost.
  Kroont, kroont Hem, kroont Hem, kroont
  Hem, kroont Hem!
  Kroont Jezus aller Heer.

 4. Met al de heiligen in d’ eeuwigheid,
  Aanbidt Hem, geeft Hem eer! (2x)
  Bezing het Lam Gods voor altijd,
  En kroont, kroont Hem, kroont Hem, kroont Hem,
  Kroont Hem!
  Kroont Jezus aller Heer.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage