LOF VAN DE HEER - ZIJN WAARDIGHEID

 

0181

 

 1. Hoort het zegelied weergalmen:
  Lof zij het Lam.
  Hoort, hoe rijzen vreugdepsalmen:
  Lof zij het Lam.
  Tronen, machten voor Hem buigend,
  Stemmen klaar, Zijn lof betuigend,
  Paart uw stem, aanbidt Hem juichend:
  Lof zij het Lam.

 2. Komt geslachten, naties, tongen:
  Lof zij het Lam.
  Komt verlosten, nu gezongen:
  Lof zij het Lam.
  Laat uw zang ten hemel druisen,
  Als de waat’ren machtig bruisen,
  Uw aanbidding opwaarts ruisen:
  Lof zij het Lam.

 3. Harpen ruisen, stemmen schallen:
  Lof zij het Lam.
  Volheid van gena voor allen:
  Lof zij het Lam.
  Zondeslaven, maar Hij kocht ons,
  Hulp’loos dwalend, maar Hij zocht ons,
  Ja, Zijn liefde overmocht ons.
  Lof zij het Lam.

 4. Zingt, uw harten vol verwachting:
  Lof zij het Lam.
  In verdrukking, in verachting:
  Lof zij het Lam.
  Hoogste vreugde nooit te doven,
  Eeuwig, eeuwig Hem te loven,
  Stijgt al ‘t aardse ver te boven:
  Lof zij het Lam

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage