LOF VAN DE HEER - ZIJN WAARDIGHEID

 

0181

 

 1. Hoort het zegelied weergalmen:
  Lof zij het Lam.
  Hoort, hoe rijzen vreugdepsalmen:
  Lof zij het Lam.
  Tronen, machten voor Hem buigend,
  Stemmen klaar, Zijn lof betuigend,
  Paart uw stem, aanbidt Hem juichend:
  Lof zij het Lam.

 2. Komt geslachten, naties, tongen:
  Lof zij het Lam.
  Komt verlosten, nu gezongen:
  Lof zij het Lam.
  Laat uw zang ten hemel druisen,
  Als de wat’ ren machtig bruisen,
  Uw aanbidding opwaarts ruisen:
  Lof zij het Lam.

 3. Harpen ruisen, stemmen schallen:
  Lof zij het Lam.
  Volheid van gena voor allen:
  Lof zij het Lam.
  Zondeslaven, maar Hij kocht ons,
  Hulp’ loos dwalend, maar Hij zocht ons,
  Ja, Zijn liefde overmocht ons.
  Lof zij het Lam.

 4. Zingt, uw harten vol verwachting:
  Lof zij het Lam.
  In verdrukking, in verachting:
  Lof zij het Lam.
  Hoogste vreugde nooit te doven,
  Eeuwig, eeuwig Hem te loven,
  Stijgt al ‘t aardse ver te boven:
  Lof zij het Lam

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage