ZEKERHEID EN VREUGDE VAN DE BEHOUDENIS -
VERLOST DOOR HET BLOED

 

0305

 

 1. 'k wil zingen van mijn Heiland,
  Van Zijn liefde, wonder groot,
  Die Zichzelve gaf aan ´t kruishout,
  En mij redde van de dood.

  Zing, o zing
  Van mijn Verlosser,
  Met Zijn bloed
  Kocht Hij ook mij,
  Kocht Hij ook mij;
  Aan het kruis
  Schonk Hij genade, droeg mijn schuld
  En ik was vrij!

 2. ´k Wil het wonder gaan verhalen,
  Hoe Hij op Zich nam mijn straf,
  Hoe in liefde en genade,
  Hij ´t rantsoen gewillig gaf.

 3. ´k Wil mijn dierb´re Heiland prijzen,
  Spreken van Zijn grote kracht,
  Hij kan overwinning geven
  Over zond´ en satans macht.

 4. Ik wil zingen van mijn Heiland,
  Hoe Hij smarten leed en pijn,
  Om mij ´t leven weer te geven,
  Eeuwig eens bij Hem te zijn.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage