ZEKERHEID EN VREUGDE VAN DE BEHOUDENIS -
GEWAARBORGD DOOR GODDELIJKE VOORZIENINGEN

 

0330

 

 1. Jezus, Uw naam zij d´ hoogste eer,
  In hemel, aard en lucht!
  Voor U knielt mens en engel neer,
  En satan vreest en vlucht.

  Geen and´ren pleitgrond hebben
  Wij, niets maakt naast Hem ons vrij;
  Het is genoeg, dat Jezus stierf,
  Ja stierf voor u en mij!

 2. Zijn naam brengt hoop aan ´t bangste hart,
  Vol twijfels, vree en pijn;
  Hij brengt er vreugd in plaats van smart,
  Een hemelvreugd, zo rein.

 3. Jezus verbreekt des satans macht,
  Maakt zondeslaven vrij;
  De zwakke zielen geeft Hij kracht,
  Bedroefden maakt Hij blij.

 4. O, zag de wereld slechts als wij
  Die rijkdom van gena!
  In teed´re liefde, rijk en vrij,
  Slaat Hij Zijn scheps´len ga.

 5. Tot aan mijn laatste ademtocht
  Zal ´k zingen Hem ter eer,
  Die door Zijn dood verzoening wrocht,
  Mijn Heiland en mijn Heer.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage