VERLANGENS - NAAR REINIGING

 

0408

 

 1. Gezegende Jezus, Uw leven in ´t hart,
  Uw kracht tot genezing, die zoek ik met smart;
  Verbreek ied´re afgod! Al ´t  oude verdwijn´;
  O was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn.

  Witter dan sneeuw, ja witter dan sneeuw!
  O was mi, en witter dan sneeuw zal ik zijn.

 2. Gezegende Jezus, Uw priesterlijk bloed
  Verdrijv´ elke smet uit mijn zondig gemoed.
  God ziet slechts het reine, maakt Gij mij dan rein!
  O was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn.

 3. Gezegende Jezus, let op mijn geschrei;
  Vertoef niet, kom schep een nieuw hart ook in mij.
  Nooit zegt Uw mond neen, of het soms ook zo schijn´,
  O was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn.

 4. Gezegende Jezus, dit smeek ik van U:
  Ik wacht aan Uw voeten, o, geeft het mij nu!
  ´t  Geloof ziet Uw bloed als de zegenfontein,
  O was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn.

 5. Nu rust mijn geloof, ik verheug mij in God;
  Volmaakt in de liefde, wat zegenrijk lot!
  Mijn Jezus verlost mij van twijfel en pijn;
  Hij wast mij en witter dan sneeuw zal ik zijn.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage