ERVARING VAN GOD - GEMEENSCHAP MET HEM

 

0614

 

 1. Dichter, mijn God, bij U, dichter bij U!
  Ook als een kruis mij drukt, dichter bij U,
  Zelfs in mijn angst en pijn zal nog mijn loflied zijn:
  Dichter, mijn God, bij U, dichter bij U!

 2. als op mijn levensweg duisternis daalt,
  Als mij geen zonlicht meer lief´lijk omstraalt,
  Komt Gij in mijnen nacht, brengt Gij mij door uw kracht
  Dichter, mijn God, bij U, dichter bij U.

 3. Is ook het smalle pad moeilijk en steil,
  ´t  Voert toch ten hemel op, ´t is mij tot heil.
  Uw wacht staat mij terzij; uw eng´len brengen mij
  Dichter, mijn God, bij U, dichter bij U.

 4. Vind ik soms zwervensmoe, angstig, alleen,
  Hier voor mijn moede hoofd niets dan een steen,
  Dan staan zij in hemels licht, voeren me in een droomgezicht
  Dichter, mijn God, bij U, dichter bij U.

 5. Zij ook de weg versperd, eenzaam en ruw,
  Iedere weg brengt mij dichter bij U.
  O, welk een zaligheid, dat Gij mijn leven leidt
  Dichter, mijn God, bij U, dichter bij U.

 6. Eenmaal, in blijde vlucht, vlied ik van de aard;
  Al  wat hier duister was, wordt dan verklaard.
  Als ´k U aanschouwen mag, brengt mij de eeuw´ge dag
  Eind´lijk, mijn God, bij U, eind´lijk bij U.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage