TROOST IN VERZOEKINGEN -
DOOR DE ARMEN VAN DE HEER

 

0679

 

 1. Veilig in Jezus armen,
  Veilig aan Jezus hart;
  Dáár in Zijn teer erbarmen,
  Dáár rust mijn ziel van smart.
  Hoor! ´t Is het lied der eng´ len,
  Zingend van liefd´ en vree,
  Ruisend uit 's hemels zalen,
  Over de glazen zee.

 2. Veilig in Jezus armen,
  Vrij bij mijn Heer en Borg;
  Vrij van ´t gewoel der wereld,
  Vrij van verdriet en zorg;
  Vrij van de vrees en twijfel,
  Vrij van der zonden macht;
  Nog slechts een weinig lijden
  Nog slechts een korte nacht.

 3. Jezus, mijn dierb´re Toevlucht,
  Jezus, Gij stierf voor mij!
  Dat op die Rots der eeuwen
  Eeuwig mijn hope zij!
  Heer, laat mij lijdzaam wachten,
  Totdat het duister vliedt,
  En ´t oog aan gindse kusten
  Uw heillicht gloren ziet.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage