GEESTELIJKE OORLOGVOERING - VANWEGE GOLGOTHA

 

0877

 

 1. Hoe zou ik zijn verslagen met Golgotha in zicht,
  Waar Jezus sloeg de vijand, waar Satan is gezwicht.
  Kom, Heer, geef openbaring, beziel me voor de strijd,
  Maak mij een overwinnaar door ‘s Geestes kracht geleid.

  Victorie! Victorie!
  Op grond van Golgotha.
  Maak mij een overwinnaar,
  Een winnaar, een winnaar door gena.

 2. Hoe zou ik zijn verslagen, nu Christus voor mij vecht.
  Hij riep mij in Zijn strijdperk, de strijd is reeds beslecht.
  Kom, Heer en geef mij sterkte, Uw Geest en moed in mij,
  Maak mij een overwinnaar en leef met kracht in mij.

 3. Hoe zou ik zijn verslagen, want Jezus leidt mij voort
  Om helle te trotseren, te delen in Zijn troon.
  Kom, Heer en geeft Uw strijder de slagkracht voor het zwaard,
  Maak mij door ‘t Woord onfeilbaar, een strijder onvervaard.

 4. Hoe zou ik zijn verslagen, aan ‘t einde van mijn weg,
  Als Jezus mij wil zeggen: “’t Is welgedaan, Mijn knecht!”
  Kom, Heer, neig van Uw glorie, gord mij met Geesteskracht,
  Maak mij een overwinnaar tot ‘t eind staand’ in Uw macht.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage