PREDIKING VAN HET EVANGELIE -
EEN KANAAL VAN ZEGENING

 

0928

 

 1. Is uw leven voor and´ ren ten zegen?
  Zijt gij vol van de liefde van God?
  Helpt gij mee aan de redding van zondaars?
  Is de dienst van de Heer uw genot?

  Maak mij ´t kanaal van Uw zegen, o Heer!
  ´k Leg hier mijn zelfzucht en vrees voor U neer!
  ´k Wil voor U strijden,
  Uw Naam belijden;
  Maak mij ´t kanaal van Uw zegen, o Heer!
   
 2. Is uw leven voor and´ ren ten zegen?
  Een talent gaf de Heer in uw hand?
  Hebt gij and´ ren er reeds bij verkregen,
  Of begroef gij die schat in het zand?

 3. Is uw leven voor and´ ren ten zegen?
  Merkt de wereld aan daden en woord?
  Dat er kracht in het bloed is van Jezus?
  Zijt gij christen zoals het behoort?

 4. Is uw leven voor and´ ren ten zegen?
  Voor uw vijand zowel als uw vriend?
  Ziet men thuis of waar gij ook moogt wezen?
  Dat gij Jezus uw Meester nu dient?

 5. Nimmer zijn wij kanalen van zegen,
  Als door zonde ons hart is onrein.
  Zonder kracht is ons woord en ons leven
  Ja, tot hinderpaal zullen wij zijn!

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage