HET EVANGELIE - OVERTUIGING

 

1035

 

 1. Door een blik op het kruis is er leven en heil,
  Is er leven voor u en mij.
  Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef,
  Want verlossing biedt Jezus u vrij.

  Zie, zie, zie en leef.
  Door een blijk op het kruis is er leven en heil,
  Is er leven voor u en voor mij.

 2. O, waarom droeg dan Jezus de zond´ en smaad,
  Als uw schuld niet op Hem werd gelaân?
  O, waarom heeft het bloed uit Zijn zijde gevloeid,
  Als uw schuld niet door Hem werd voldaan?

 3. Niet uw tranen, gebeden, bekering, berouw,
  Maar Zijn bloed wrocht verzoening voor u.
  Werp op Hem dan ´t gewicht van uw zonde en schuld,
  Vlied tot Jezus, o zondaar, vlied nu.

 4. Neem nu aan in ´t geloog en met vreugde het heil,
  Neem het leven, dat Jezus u geeft;
  Wees verzekerd, dat nimmer de dood u meer treft,
  Daar de Heer, uw Gerechtigheid, leeft.

 5. Weg dan, twijfel en vrees, want Gods woord heeft verklaard,
  Dat uw Heiland het werk heeft volbracht;
  In de volheid der tijden kwam Jezus, de Heer,
  Als het Lam, voor de zonde geslacht.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage