HET EVANGELIE - GETUIGENIS

 

1068

 

 1. Zijn liefde zocht mij teder,
  Hij riep mij dag en nacht;
  Hij vond en trok mij weder,
  Uit ´s duivels zondemacht.
  Hij legde m´ op Zijn schouders neer,
  En bracht mij tot de kudde weer.

  Ja, Zijn liefde zocht mij, en Zijn bloed, dat kocht mij;
  Door genade ben ´k een kind van God,
  Door genade ben ´k een kind van God.

 2. Hij reinigde mijn wonden,
  Hij stilde al mijn pijn,
  Zodat nu al mijn zonden,
  Door Hem gewassen zijn.
  ´k Heb vreed´ en blijdschap in mijn hart,
  Want Jezus droeg voor mij de smart.

 3. Om voor mijn schuld te boeten,
  Verdroeg Hij smaad en hoon,
  Verwond aan hand en voeten,
  Op ´t hoofd een doornenkroon.
  En Hij, die mij het leven gaf,
  Droeg ook voor mij der zonde straf.

 4. Nu is Hij weer verrezen,
  En zit aan ´s Vaders zij;
  Zijn Naam zij lof geprezen,
  Daar bidt Hij thans voor mij;
  Van waar nog steeds de kracht van ´t bloed
  Mij voor de satans macht behoedt.

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage