DE GEMEENTE - BOUWENDE DOOR DE GROEI IN LEVEN

 

1240

 

 1. Dieper, dieper, in het kruis van Jezus;
  Dieper laat me gaan;
  Dood en leven, altijd als een paar gaan;
  Verdiepen, Heer, de stroom,
  Dieper nog, bidden we,
  Werk elke dag  in ons;
  Gaan dieper, door en door,
  En in U worden we nieuw.

 2. Hoger, hoger, in ’t leven van Jezus;
  Heer, zijn we te laag.
  Door Uw leven, gaan we dan steeds hoger;
  Hoger laat ons gaan.
  Nog hoger bidden we,
  Transformeert ons, o Heer;
  O’vloedig in de stroom;
  Slechts Uw leven te kennen.

 3. Groeien, groeien, steeds meer in ons groeit Hij,
  Meer en meer per dag.
  Tot in elk deel van ons leven, stroomt Hij;
  Dit is nu Zijn doel.
  Groei in ons, bidden we,
  Neemt toe in ons, o Heer;
  Kennis is niet genoeg;
  U in ons moet groeien, Heer.

 4. Leven, leven, Christus is ons leven,
  Ja, ‘tis werkelijk waar;
  Groot en klein, in alle dingen is Hij
  echt betrokken bij.
  O, leef Christus vandaag;
  Leef Hem in elk manier,
  Zijn naam roept je maar aan,
  En jezelf geef Hem maar aan.

 5. Persoon, persoon, Jezus is onz’ persoon,
  Leeft Hij nu in ons,
  Hij ’s ons smaak, ons deugden en manieren;
  O wat heerlijkheid!
  Onz’ persoon, bent U, Heer;
  In onz’ harten woont U,
  Leven, op elk manier,
  Wees onz’ persoon altijd weer.

 6. G’meente, g’meente, g’meente in elke plaats;
  In de stroom zijn  we;
  Dieper, hoger, Christus is ons leven,
  Neemt toe nu in ons.
  D’ Gemeenten hier vandaag,
  Tezamen, Christus is,
  Voor Uw Lichaam, Uw Bruid,
  Wenden we van het zelf af.

 7. Opbouw, opbouw, zo zien we het opbouw
  van de Gemeentes, gauw.
  Christus ervar’n brengt voort het opbouw zal,
  Hij ’s de ene weg.
  O,  bouw ons op vandaag,
  Door ‘t groei in Uw leven,
  Maak ons alles geven
  Voor het Nieuw’ Jeruzalem.

 8. Uw komst, Uw komst, O Heer Uw terugkomst
  Voor Uw lieve Bruid.
  In d’ gemeenten, zijn we nu bereiden
  Verheerlijk te zijn.
  O Heer, kom spoedig weer !
  Bidden we ernst, O Heer.
  U loven tot het eind,
  Kom U dan spoedig!  Amen!

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Bijlage