Het principe van Leven of het principe van goed en kwaad 1

In het christelijke leven worden sommigen christen beheerst door het principe dat gebaseerd is op de kennis van goed en kwaad, terwijl anderen door het principe van Leven beheerst worden.

Het principe van Leven of het principe van goed en kwaad 2

Vandaag de dag moeten we niets ondernemen volgens het principe van wat juist en wat onjuist is. We hoeven ons slechts af te vragen of het goddelijke leven in ons opwelt of wegkwijnt. Het is deze registratie van het leven dat bepaalt of we een zekere handelwijze voortzetten of niet.