00

 

 1. Genade wordt gehoord,
  De geest wordt opgewekt!
  De Schrift is nu vervuld,
  Spreekt van de wil van God!
  Christus geopenbaard!
  Helder wordt Hij verklaard:
  Het jubeljaar is hier!

  Het jubeljaar is hier!
  Het jubeljaar is hier!
  Het werd geprofeteerd,
  Verklaard zelfs door de Heer!
  Het aangename jaar!

  Onze behoudenis!
  Het jubeljaar is hier!

 2. Gods Geest is neergedaald
  Op Hem, de Mensenzoon!
  De Redder is gezalfd,
  Tot boodschapper benoemd!
  Breng 't evangelie aan
  Gebrokenen van hart!
  Het jubeljaar is hier!

  Het jubeljaar is hier!
  Het jubeljaar is hier!
  Het werd geprofeteerd,
  Verklaard zelfs door de Heer!
  Het aangename jaar!

  Onze behoudenis!
  Het jubeljaar is hier!

 3. Gevangenen bevrijdt!
  Ontketend, losgemaakt!
  De blinden zullen zien,
  Ontvangen 't volle zicht!
  Vrij van gebondenheid!
  Vrij van slavernij!
  Het jubeljaar is hier!

  Het jubeljaar is hier!
  Het jubeljaar is hier!
  Het werd geprofeteerd,
  Verklaard zelfs door de Heer!
  Het aangename jaar!

  Onze behoudenis!
  Het jubeljaar is hier!

 4. Spreek voort het goede nieuws!
  Verkondig het tot ver!
  Waar leed en droefheid heerst
  En tegenslag regeert!
  O breng het goede nieuws!
  Zing het gezegend lied!
  Het jubeljaar is hier!

  Het jubeljaar is hier!
  Het jubeljaar is hier!
  Het werd geprofeteerd,
  Verklaard zelfs door de Heer!
  Het aangename jaar!

  Onze behoudenis!
  Het jubeljaar is hier!

Zoek op:

Eerste Regel of Onderwerp


Terug naar Liedboek