Privacyverklaring

Stichting De Stroom, gevestigd aan de Roland Holstlaan 1000, 2624 JN Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Roland Holstlaan 1000

2624 JN Delft

 

+ 31 (0)6 33137300

https://www.destroom.com/

https://www.destroom.net/

Wanneer u deze websites bezoekt aanvaardt u de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

 

Onze website kan links naar de websites van onze partners of andere interessante plaatsen bevatten, die uw gegevens kunnen verzamelen. Door deze links te selecteren, verlaat u effectief de website van De Stroom en valt u niet langer onder ons privacy beleid. Raadpleeg de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Stroom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

 

Deze gegevens worden door u aan ons verstrekt wanneer u:

 • informatie van ons vraagt.
 • producten bij ons bestelt.
 • een bijbel of andere boeken van ons ontvangt.
 • zich registreert om een van onze evenementen bij te wonen, zoals studiedagen, conferenties en trainingen.
 • zich aanmeldt voor onze diensten, zoals nieuwsbrieven.
 • zich aanmeldt als vrijwilliger voor ons.
 • contact met ons opneemt via onze formulieren.
 • een gift doet.

 

Wat is het doel en de basis waarop wij persoonsgegevens verwerken?

Stichting De Stroom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor feedback
 • Om per post, e-mail of telefonisch contact met u te houden over evenementen, Bijbelstudies en publicaties, daar waar:
  • u ons uw toestemming gaf voordat de nieuwe AVG-wetten van kracht werden, of
  • u een product hebt gekocht of een evenement hebt bijgewoond en dat u zich niet hebt afgemeld voor telefoongesprekken, en
  • u niet staat in het Bel Mij Niet register
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting De Stroom analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Stichting De Stroom volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Stichting De Stroom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of boekhoudkundige vereisten.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via informatie@destroom.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Stroom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Stroom) tussen zit. Stichting De Stroom gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Onze website is ondergebracht bij JouwWeb
 • De downloads zijn ondergebracht bij Amazon S3
 • Voor het versturen van email maken we gebruik van MailChimp en Gmail
 • Voor betalingen maken we gebruik van Mollie en iDeal
 • Voor het verzenden van boeken e.d. maken we gebruik van PostNL

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Stroom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en voor zolang als vereist is in overeenstemming met de wet. Waar uw informatie wordt bewaard in back-ups, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat die back-ups gecodeerd en beveiligd zijn en uiteindelijk worden vernietigd.

 

Als u heeft aangegeven dat u niet langer van ons wilt horen, houden we de minimale hoeveelheid informatie die nodig is om ervoor te zorgen dat we uw wensen blijven respecteren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Stroom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Stroom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

We maken gebruik van externe serviceproviders die informatie kunnen verwerken, bestellingen kunnen uitvoeren en leveren, donaties en creditcardbetalingen verwerken en namens ons ondersteunende diensten kunnen verlenen. Waar uw persoonlijke informatie wordt gedeeld, zijn er afspraken die het gebruik van uw informatie beperken tot het doel waarvoor deze wordt verstrekt en zorgen dat deze veilig wordt bewaard en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

 

Meer informatie over onze externe dienstverleners:

Demografische en interesse gegevens verzameld via Google Analytics Demografische en Interesse Rapportage is voor het analyseren van trends in totaal en wordt nooit gecombineerd met persoonlijk identificeerbare informatie.

 

We gebruiken MailChimp om e-mails te verzenden naar gebruikers die zich abonneren om deze te ontvangen. MailChimp verzamelt uw e-mailadres en informatie over uw activiteit met betrekking tot e-mails die we u sturen. Mailchimp houdt zich aan het EU-VS Privacy Shield Framework. U kunt het privacybeleid van MailChimp bekijken voor informatie over hoe zij gebruikersgegevens beheren: mailchimp.com/legal/privacy (sectie 3. Privacy voor contactpersonen legt uit hoe u ervoor kunt kiezen uw gegevens niet te gebruiken in hun gegevensanalyseprojecten). Je kunt je uitschrijven voor elke e-mail die je vanuit MailChimp hebt verzonden door op een ingesloten 'uitschrijflink' te klikken.

 

We gebruiken Amazon Web Services (AWS) – Amazon S3 voor het hosten van de bestanden die men kan downloaden vanaf de website. AWS houdt vast aan het EU-VS. Privacy Shield Framework. AWS voldoet aan de CISPE Gedragscode. U kunt het privacybeleid van AWS hier bekijken: http://aws.amazon.com/privacy/.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Stroom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting De Stroom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Cookies - wat zijn het en wat doe ik ermee

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Google Analytics – cookies

__ga

gadwp_wg_default_dimension

__gat

gadwp_wg_default_metric

__gid

gadwp_wg_default_swmetric

 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van de Website, waar bezoekers naar de Website zijn gekomen en de pagina's die ze hebben bezocht.

 

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties via de Advertentie-instellingen van Google of via de opt-out browser-add-on van Google Analytics. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics op alle websites, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

PHP session cookie – PHPSESSID

Deze sessie cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker voor het eerst een pagina laadt. De cookie is vereist door de onderliggende technologie om de website van stroom te voorzien. Het gaat zo lang mee als de bezoeker op onze website staat en wordt verwijderd wanneer de bezoeker zijn browser sluit. Het slaat geen gebruikersinformatie op; het wordt gebruikt om een unieke link te onderhouden tussen de browser en de website voor informatieaanvragen en sessiegegevens die door de website worden gebruikt om gebruikersaanmeldingen te beheren. Deze cookie wordt zonder bevestiging geplaatst, omdat deze cruciaal is voor de basisbediening van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Stroom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar informatie@destroom.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting De Stroom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Stroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via informatie@destroom.com.

 

Laatste update: 20 juli 2018