Witness Lee

Witness Lee (1905-1997), een slaaf van Christus Jezus, arbeidde onzelfzuchtig gedurende zijn hele leven en goot zijn wezen uit voor het belang van zijn Heer. Geboren in 1905 in het noorden van China, groeide hij op in een christelijk gezin. Op zijn negentiende werd hij gevangengenomen voor Christus en onmiddellijk wijdde hij zichzelf toe het evangelie voor de rest van zijn leven te prediken.

 

Aan het begin van zijn bediening ontmoette Witness Lee Watchman Nee, een beroemd prediker, leraar en schrijver. Witness Lee arbeidde samen met Watchman Nee onder zijn leiding. In 1934 vertrouwde Watchman Nee de verantwoordelijkheid van zijn publicatiewerk, met de naam Shanghai Gospel Bookroom, aan Witness Lee toe.

 

In 1949 werd Witness Lee door Watchman Nee en zijn medewerkers naar Taiwan gezonden om te verzekeren dat de dingen die hun door de Heer waren overgeleverd niet verloren zouden gaan. Watchman Nee instrueerde Witness Lee om zijn publicatiewerk in het buitenland voort te zetten onder de naam Taiwan Gospel Bookroom, die algemeen erkend werd als de uitgever van de werken van Watchman Nee buiten China. Het werk van Witness Lee in Taiwan manifesteerde de overvloedige zegen van de Heer. Van slechts 350 gelovigen die uit China gevlucht waren, groeiden de gemeenten in Taiwan in vijf jaar tijd naar 20.000.

 

In 1962 voelde Witness Lee zich door de Heer geleid om naar de Verenigde Staten te verhuizen en zich in Californië te vestigen. Gedurende zijn dienst van 35 jaar in de Verenigde Staten bediende hij het woord in de wekelijkse samenkomsten en weekendconferenties en heeft hij duizenden boodschappen gegeven. Veel van zijn spreken is sindsdien gepubliceerd in meer dan 400 publicaties. Veel van deze boeken zijn in meer dan 14 talen vertaald. Hij gaf zijn laatste publieke conferentie in februari 1997 op 91-jarige leeftijd.

 

Witness Lee's bediening benadrukt de ervaring van Christus als leven en de praktische eenheid van de gelovigen als het Lichaam van Christus. Hij benadrukte het belang van het bijwonen van beide zaken en leidde de gemeenten onder zijn hoede te groeien in het christelijke leven en functioneren. Hij was onbuigzaam in zijn overtuiging dat Gods doel niet een bekrompen sektarisme is, maar het Lichaam van Christus. Na verloop van tijd begonnen de gelovigen eenvoudigweg als de gemeente in hun plaatsen samen te komen in reactie op deze overtuiging. Deze plaatselijke gemeenten werden al snel gevestigd op het hele westelijk halfrond. De afgelopen jaren zijn er een aantal nieuwe gemeenten in Rusland en in veel Oost-Europese landen opgericht.

 

Hij laat een overvloedige vruchtdragende presentatie van de waarheden in de Bijbel na. Zijn belangrijkste werk, Life-study of the Bible, bevat meer dan 25.000 bladzijden met verklarende verhandelingen over elk boek van de Bijbel, gezien vanuit het oogpunt van ons genot en onze ervaring van Gods goddelijke leven in Christus door de Heilige Geest. Witness Lee was de hoofdredacteur van een nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament in het Chinees, de Recovery Version genoemd en gaf ook leiding aan de Engelse vertaling hiervan. De Recovery Version wordt ook in een aantal andere talen uitgegeven. Deze Bijbelvertaling werd voorzien van uitgebreide voetnoten, schematische overzichten en geestelijke kruisverwijzingen. Een radio-uitzending van zijn boodschappen kan op christelijke radiostations in de Verenigde Staten (en in diverse andere landen) beluisterd worden. In 1965 stichtte Witness Lee Livingstream Ministry in Anaheim California, een onderneming zonder winstoogmerk, die officieel zijn bediening en die van Watchman Nee vertegenwoordigt.

 

Engelse website over Witness Lee (http://www.witnesslee.org)