Opmerking:

Het best is eerst het bestand of de bestanden te downloaden en deze daarna te beluisteren.

Dit ontlast de website en komt de snelheid, de ervaring, van de website ten goede.

 

Hoe de bestanden te downloaden?

  • Klik met uw rechter muisknop
  • Kies Link opslaan als

Het evangelie van het koninkrijk

Het mysterie van het menselijk leven

De beoefening van de menselijke geest - Het aanroepen van de naam van de Heer

De sleutel tot de ervaring van Christus - de menselijke geest

Gods economie - de drie lagen in de goddelijke openbaring

De Geest met onze geest

De zekerheid, veiligheid en vreugde van de behoudenis

Het kostbare bloed van Christus

Gods economie

Gods economie dat in het geloof is

De altoereikende Geest

Het verblijf van de goddelijke Geest

De sleutel van de inwonende Geest

De Drie-enige God en de delen van de mens

De functie van de innerlijke en verborgen delen

Het uitgraven van ons hart en onze geest

Het uitgraven van onze ziel

Het onderscheiden van geest en ziel

De mens en de twee bomen

Het kruis en het zielenleven

De rijkdommen van de opstanding

Het mysterie van het menselijk leven

De gemeenschap en de gewaarwording van leven

De beoefening en de toegang tot de geest

...