Gods welbehagen

Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. 

In het Woord van God wordt op een gedetailleerde manier beschreven wat het eeuwige verlangen en doel van God en Zijn schepping is. In het boek De Goddelijke Economie beschrijft Witness Lee de stroom van Gods economie vanaf de schepping van de mens in Genesis tot aan haar voleinding in Openbaring. 

Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. Om God op een levende wijze te kunnen genieten, moet de gelovige eerst Gods eeuwige plan zien, zoals dit in De Goddelijke Economie wordt gepresenteerd.

De boeken van...