Deze website is voor allen die:

 

Christus Jezus liefhebben (Joh. 14:23; Rom. 8:28; 1 Cor. 2:9)

 

in elke plaats, de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen (1 Cor. 1:2)

 

Hem aanbidden in geest en waarheid (Joh.4:24)

 

Willen leven door Hem (Joh. 6:57-58; Gal. 2:20; 1 Joh. 5:12-13)

 

Willen overwinnen (Opb. 2:7; 11, 17, 26; 3:5, 12, 21)

 

Vermoeid en belast zijn (Matt. 11:28)

 

Dorst hebben (Joh. 4:14; 7:37; Opb. 22:17)

 

Geloven dat de Bijbel het Woord van God is (2 Tim. 3:16; Opb. 22:18-19)

 

De Schrift onderzoeken en tot Hem willen komen (Joh. 5:39-40)

 

Verstrooid en zonder Herder zijn (Eze. 34:8, 12; Zach. 10:2; Joh. 10:10-11)

 

Sodom en Gomorra, Egypte en Babylon willen verlaten (Opb. 18:4; Exo. 33:7)

 

Behouden of gered willen worden (Joh. 3:17, 36; Hand. 2:21; 4:12 ; Rom. 10:9-13)