DE MANIER WAAROP GODS VOORNEMEN WORDT VERVULD (2)

Schriftlezing:

Gn. 2:7-9; Joh. 1:4; 6:35, 57, 63; 4:14, 24

HOE JE CHRISTUS KUNT GENIETEN

 

We moeten dus leren hoe we Hem kunnen genieten. Hij is weliswaar het leven, het voedsel, het water, en de lucht voor ons, maar hoe kunnen wij van Hem genieten? Als we van Hem willen genieten, is het belangrijk, dat we ons hele wezen voor Hem openen – niet op een oppervlakkige, maar op een zeer diepgaande wijze. Verder moeten we niet alleen ons verstand of ons hart openstellen, maar ook onze geest. Misschien meen je, dat je je wezen al geopend hebt voor de Heer. Maar ik zou je willen vragen, in hoeverre heb je je wezen geopend voor de Heer? Het is mogelijk dat een bepaalde broeder open lijkt te zijn ten opzichte van anderen, maar misschien is zijn openheid slechts oppervlakkig. Hij is niet open op een diepgaande wijze. Vaak, wanneer we tot de Heer komen, openen we slechts ons verstand, maar niet ons hele hart. Soms, openen we ons hart, maar zelfs dan is het mogelijk dat een gedeelte, diep in ons wezen, nog steeds gesloten is. We moeten onszelf openen, vanuit het diepst van ons wezen. Als wij de Heer willen genieten, dan moeten wij deze ene les goed leren – hoe wij ons hele wezen kunnen openen. We moeten onszelf leren openen, door ons verstand, ons hart, en uiteindelijk onze geest te openen. We moeten leren het diepste deel van ons wezen te openen voor de Heer.

 

Ik heb wel gedacht, dat het drinken van de Heer betekende, dat de Heer Zich ergens buiten mij bevond. Maar later besefte ik, door het lezen van het Woord (Joh. 4), en op basis van mijn eigen ervaring, dat het drinken van de Heer niet op deze manier plaatsvindt. Vanaf het moment, dat wij de Heer ontvingen, is Hij de bron van het levende water in ons wezen. Denk nu niet, dat de bron in de hemel is, of dat hij zich ergens buiten jou bevindt. Je moet goed beseffen, dat de Heer als het levende water, als de levende bron, Zich in het diepst van je wezen bevindt. Hij is in je geest. Johannes 4:14 zegt: 'Maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.’ In dit vers moeten we de woorden 'in hem' onderstrepen. Deze bron bevindt zich 'in hem’, dat wil zeggen, in ons. In welk deel van ons? Johannes 4:24 zegt: 'God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest..’ Als je de samenhang van Johannes 4 leest, zul je beseffen dat dit levende water, deze bron, zich in onze geest bevindt. Als je de Heer wilt drinken, denk dan niet dat je de Heer, als iemand die zich ergens buiten jou bevindt, in je zult drinken. De Heer bevindt Zich al in je geest. Nu moet je alleen nog leren, jezelf voor Hem open te stellen. Open je verstand, je hart en je geest voor de Heer. Dan zal de bron opborrelen. Wanneer deze bron opborrelt, zal het je verkwikken en je zult van Hem drinken.

 

Deze bron is niet iets wat zich ergens buiten jou bevindt, maar het is iets wat uit het binnenste deel van je wezen opborrelt – namelijk uit je geest. Je hebt een levende bron in je wezen, maar deze levende bron is wellicht opgesloten en verborgen in het diepste deel van je wezen. Het is dus niet noodzakelijk dat Hij in je komt, maar het is wel noodzakelijk dat je je tot Hem opent, zodat Hij in je opborrelt. Wanneer Hij in je opborrelt, zul jij verkwikt zijn. Vandaag is ons probleem, dat wij christenen, dit visioen niet hebben. Wij dachten, dat de Heer slechts de Schepper was, de God die we moeten vrezen, liefhebben en dienen. Wij dachten, dat we iets moesten doen om Hem te behagen en te aanbidden. Wij beseften niet, dat Hij alles voor ons is. Hij is ons leven, onze levensvoorziening, ons voedsel, onze drank en onze lucht voor ons genot. De boom des levens bevindt zich vandaag niet ergens buiten ons, maar in ons binnenste. We hebben zo'n levensvoorziening in ons binnenste. Nu moeten we onszelf leren openen voor Hem, die onze levende, innerlijke levensvoorziening is.

 

We moeten bidden: 'Heer, help mij, om mezelf voor U te openen'. Jezelf te openen is niet zo gemakkelijk. Als je dit probeert, zul je ontdekken waar je je precies bevindt. Het is mogelijk, dat je jezelf slechts tot op zekere hoogte opent, en niet geheel en al. Jezelf geheel openen is een belangrijke les, die we stuk voor stuk moeten leren. Of iemand al dan niet op dynamische wijze gered wordt, is afhankelijk van de mate van zijn berouw. Dit betekent, dat zijn dynamische behoudenis afhankelijk is van de mate waarin hij zich opent tot de Heer. Het is mogelijk, dat we al jaren gered zijn, en dat we inmiddels vele lessen hebben geleerd, maar dat we deze ene les, ook vandaag, nog steeds moeten leren – onszelf vanuit het diepst van ons wezen voor Hem te openen. Als je de Heer zou vragen: 'Heer, help mij, om mezelf voor U te openen, dan zul je merken, dat het levende water in je zal opborrelen en uitstromen. Deze stroom van het levende water brengt ons de verzorging met het leven. Probeer dus niet het juiste te doen, je moet eenvoudig proberen om jezelf vanuit het diepst van je wezen voor de Heer te openen.

 

We moeten leren, tot de Heer te komen op een geheel nieuwe wijze. Verder moeten we leren, hoe we de Heer moeten beroeren, door onszelf voor Hem te openen. Je moet tegen Hem zeggen: 'Heer help mij, om mijn verstand, mijn hart, mijn geest en het diepst van mijn wezen voor U te openen. Heer, openbaar Uw rijkdommen aan mij, en deel Uzelf uit in mij, zodat ik van U kan genieten'. Als je je op deze manier voor de Heer opent, zul je zien hoe echt, hoe beschikbaar, en hoe kostbaar Hij is voor jou. Dan zul je niet alleen Zijn innerlijke aanwezigheid gewaarworden, maar je zult tevens gevuld zijn met Hem. Hij is niet alleen het leven voor jou, maar Hij is tevens je voedsel (brood des levens). Al deze dingen houden verband met het feit, dat de Heer de boom des levens is. Het is noodzakelijk dat we leren, hoe wij Hem tot ons kunnen nemen, hoe we van Hem kunnen genieten, hoe we Hem kunnen eten en drinken, en zelfs inademen. Er is slechts één manier waarop wij dit kunnen doen – door onszelf voor Hem te openen.

 

Open jezelf voor de Heer, en leer vervolgens een tijdje in Zijn aanwezigheid te blijven. Gedurende deze tijd, moet je je behoeften, je activiteiten, je gezin, je beslommeringen, je werk en al het andere vergeten. Open jezelf eenvoudig voor de Heer, en geniet een tijdje van Hem. Eet Hem, drink Hem, en adem Hem in. Ongeacht hoe druk ons leven is, nemen we toch drie keer per dag de tijd, om iets te eten. Het is uitermate gezond, om jezelf volledig bij het eten te bepalen, zonder enige afleiding. Als je je tijdens het eten door andere dingen in beslag laat nemen, zul je niet zozeer van je maaltijd kunnen genieten, en zal de spijsvertering ook niet zo goed verlopen. Net zoals ik het niet fijn vind, om gebeld te worden tijdens het eten, zo stel ik het evenmin op prijs, om gebeld te worden, terwijl ik aan het bidden ben. We moeten allemaal een tijd apart zetten, waarin wij ons niet laten storen door invloeden van buitenaf, zodat we ons hele wezen voor de Heer kunnen openen, en eenvoudig van Hem kunnen genieten.

 

We moeten Hem leren beroeren door te beseffen, dat Hij ons voedsel, onze drank, en onze lucht is. Geniet eenvoudig van Hem. Eet Hem, drink Hem, en adem Hem in. Dan zul je een gezond en normaal christenleven leiden. In wezen is ons christenleven heel abnormaal, omdat wij nog zozeer het doen van goede werken nastreven, en zo passief zijn ten aanzien van het eten en genieten van de Heer. En omdat wij de Heer maar zo weinig genieten, is onze vertegenwoordiging en uitdrukking van de Heer ook ver beneden peil. Als wij op een behoorlijke manier van de Heer zouden eten, Hem op een rijke en diepe wijze zouden indrinken, en Hem voortdurend zouden inademen vanuit het diepst van ons wezen, dan zouden wij ongetwijfeld een krachtige uitdrukking en vertegenwoordiging van de Heer tentoonspreiden.

 

We moeten ons werken, ons doen, en ons zwoegen opgeven, en ons aan Hem overgeven. Het is belangrijk, dat we tijd met Hem doorbrengen. Rust van al je activiteiten en al je werk voor de Heer. Ik heb het volgende geheim ontdekt, dat, als je wilt rusten van al je werk voor de Heer, je je moet openstellen voor Hem – hoe meer hoe beter. Je moet je leren openen vanuit het diepst van je wezen. Dan zal niet alleen het beeld van de Heer, maar ook Zijn gezag met je zijn, op basis van het leven. Omdat je je opent, zal het levende water in je opborrelen. Jij bent de barrière, jij bent de hindernis, en jij bent het vuil. Het vuil moet weggegraven worden, totdat de bron van het levende water in je opborrelt.

 

Leer je hele wezen voor Hem te openen. Dan zal de Heer, als de boom des levens, je genot zijn. Als je de boom des levens hebt, dan heb je tevens de stromen van levend water, en de adem des levens als de frisse lucht. Als je jezelf voor de Heer opent, zal Hij zonder meer in je opborrelen. Dan ben je innerlijk gevoed, verkwikt, en gesterkt. Dan is er sprake van rechtvaardiging van je wezen, van wie je bent, en niet slechts van je uiterlijke werken. Dat de Heer ons in Zijn voornemen, dat wil zeggen, in het genot van Zichzelf als het leven, en onze levensvoorziening mag brengen, totdat wij Zijn beeld tot uitdrukking brengen, en Zijn gezag op aarde zullen vertegenwoordigen.

 

Witness Lee,

The Tree of Life

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.

 

Vorige / Volgende