GEESTELIJK BEWUSTZIJN

 

Hoe kunnen wij een geestelijk bewustzijn ontwikkelen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst terugkeren tot het beginpunt. — wedergeboorte. Veronderstel nu eens dat wij de kleuren wit en rood proberen uit te leggen aan iemand die blind geboren is. We kunnen hem vertellen dat iets wits er wit uitziet en dat iets roods er rood uitziet. Desondanks zal hij niet begrijpen waar wij het over hebben. Zelfs als de blinde zeer intelligent is, zal hij niet kunnen begrijpen wat kleur is. Intelligentie en kleur behoren namelijk tot twee verschillende werelden.


In Johannes 3 zegt de Heer Jezus dat tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij het koninkrijk van God niet kan zien (v. 3). Hij bedoelde ermee te zeggen dat om de dingen van Gods koninkrijk te kennen — om geestelijke dingen te kennen — men wedergeboren moet worden. De dingen die betrekking hebben op Gods koninkrijk, de dingen van de geest, kunnen niet begrepen worden door een vleselijke mens. Je kunt het slechts begrijpen wanneer je geestelijke bewustzijn zich ontwikkelt. Wedergeboorte is het begin van dit geestelijke bewustzijn. Het is dan ook ten tijde van de wedergeboorte dat God een geestelijk bewustzijn in de mens plant.


Watchman Nee
The Collected Works of Watchman Nee.