HET BEGINPUNT VAN DE CHRISTELIJKE DIENST

Enige tijd geleden, in Engeland, werd ik uitgenodigd, om een groep jonge mensen te ontmoeten die met allerlei voorbereidingen bezig waren om de Heer als zendelingen te dienen in het Oosten. Ze vroegen mij of ik hun kon vertellen wat ik als de belangrijkste kwalificatie beschouwde van een zendeling.

 

Ik antwoordde, dat ik inderdaad vond dat de dagen van zendelingen nog niet voorbij waren en dat God Zijn dienaren vanuit heel de wereld roept om samen in het veld te werken. De onderhavige aantekeningen zijn dan ook de essentie van alles wat ik hen toen meedeelde. Je zult zien, dat ze een aantal zaken weergeven, die we eerder in deze studie al uitvoerig besproken hadden.

 

DE ZEKERHEID VAN DE BEHOUDENIS

 

Dit is het beginpunt en de ervaring leert ons dat we niets voor lief moeten nemen, wanneer we een dergelijke lijst met kwalificaties maken of wanneer we een willekeurige groep van mannen of vrouwen toespreken. De grondslag van alle dienst aan de Heer is, dat we Hem zelf ontmoeten en leren kennen en dat we – uiteraard in Hem — de absolute zekerheid moeten hebben dat we voor eeuwig gered zijn...

 

Watchman Nee

The Collected Works of Watchman Nee, Vol. 40, p. 177

In het jaar 1938

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.