HET ONDOORGRONDELIJK GESCHENK

 

We moeten goed beseffen, dat er zich een schat in deze aarden vaten bevindt (2 Kor. 4:7). Geloven wij dit? Er bevindt zich een schat in dit aarden vat. De schat in dit aarden vat is zó kostbaar, dat ook wijzelf niet precies weten hoe kostbaar hij is. Enerzijds zien wij, dat dit aarden vat een aardse tabernakel is die van voorbijgaande aard is. Maar anderzijds, zien we de uitnemende grootheid van Zijn kracht aan ons. Gods kinderen moeten weten wat zij hebben ontvangen op het moment dat zij wedergeboren worden.

 

Zodra iemand wedergeboren wordt, ontvangt hij de Heer. De ervaring zelf duurt misschien slechts één minuut, maar een mens heeft wel dertig of veertig jaar nodig om te ontdekken wat hij nu precies — in die ene minuut — heeft ontvangen. De ervaring van die ene minuut gaat snel voorbij, maar een mens heeft wel dertig of veertig jaar nodig om dit grote geschenk te ervaren en te zien.

 

Vanaf het moment van de wedergeboorte begint de uitnemende grootheid van Gods kracht in ons te werken. De wedergeboorte op zich heeft niet veel tijd nodig, maar degenen wier ogen geopend zijn, zullen toegeven dat hetgeen zij ontvangen hebben een leven der eeuwigheid is, een leven dat eeuwig duurt. Verder zullen zij getuigen van de uitnemendheid van Gods kracht. Er is geen kind van God dat de grootsheid van hetgeen hij — op het moment van zijn wedergeboorte — heeft ontvangen, volledig kan bevatten.

 

Watchman Nee,
The Collected Works of Watchman Nee