DE SCHRIFTUURLIJKE BASIS VOOR
DE ZEKERHEID EN VEILIGHEID VAN DE BEHOUDENIS 

 

I. De behoudenis wordt ontvangen op het ogenblik dat iemand gelooft

 

Veel mensen denken dat geloven een zaak is van het heden, terwijl het ontvangen van de behoudenis een zaak is die in de toekomst ligt. Met andere woorden, dat iemand vandaag gelooft en ergens in de toekomst gered wordt. Maar de Bijbel zegt duidelijk en op ondubbelzinnige wijze, dat zodra iemand gelooft, hij op dat moment ook gered wordt (Hnd. 16:31; Rom. 10:10). Het is dus niet zo dat hij ergens in de toekomst gered zal worden – hij is namelijk vandaag al gered. Hij wordt gered op het moment dat hij gelooft. Geloof wordt dus onmiddellijk gevolgd door de behoudenis.

 

     A. De verlossing (Hnd. 10:43;1 Joh. 2:12; Joh. 3:18; Gal. 3:13; 1 Kor. 6:11; Hnd. 15:9; 26:18; Rom. 5:1, 10; 3:28, 30; Gal. 3:8, 24; Hnd. 13:39).

     B. De wedergeboorte (Joh. 1:12-13; 3:15-16).

     C. Uit de dood in het leven (Joh. 3:16; 5:24).

 

II. De zekerheid van de behoudenis

 

Aan de hand van het duidelijke woord in de Bijbel, door de gewaarwording in onze geest en door de ervaring van liefde, kunnen we met zekerheid weten dat we gered zijn.

 

     A. Door het Woord van God (1 Joh. 5:13; Heb. 9:15-16).

     B. Door de getuigenis van de Geest met onze geest (Rom. 8:16).

     C. Door het feit dat we de broeders liefhebben (1 Joh. 3:14; 4:16; 5:1).

 

III. De veiligheid van de behoudenis:

 

Onze behoudenis is niet alleen zeker, maar ook veilig gesteld. Volgens de openbaring van de Bijbel, wordt de veiligheid van de behoudenis getoond aan de hand van de volgende twaalf dingen.

 

     A. Door de onveranderlijke God (Jak. 1:17).

     B. Door Gods onveranderlijke wil (Heb. 6:17; Ef. 1:4-5, 11).

     C. Door Gods onscheidbare liefde (1 Joh. 4:10; Rom. 8:39).

     D. Door Gods onherroepelijke roeping (Rom. 11:29).

     E. Door Gods onbetwistbare rechtvaardiging (Joh. 3:16; Heb. 2:9; Rom. 3:26; 8:33; Ps.89:15).

     F. Door Gods almachtige hand (Joh. 10:29).

     G. Door Gods eeuwige leven (Joh. 10:28).

     H. Door Gods nieuwe verbond (Heb. 8:8-12; Mt. 26:28; Lc. 22:20; Heb. 13:20; Dt. 7:9; Ps. 89:35).

     I. Door de volmaakte, complete en eeuwige verlossing van Christus (Heb. 10:14; 9:12; 10:10, 12; Rom. 8:34).

     J. Door de eeuwige behoudenis van Christus (Heb. 5:9).

     K. Door Christus' almachtige hand (Joh. 10:28).

     L. Door Christus' onfeilbare belofte (Joh. 6:37).

 

SAMENVATTING

 

Ten tijde dat iemand gelooft, wordt hij niet alleen verlost en gered, maar wordt hij tevens vanuit de dood overgezet in het leven. Zodra iemand dus gelooft, wordt hij gered. Onze behoudenis wordt allereerst verzekerd door het Woord van God, dat wil zeggen, door de duidelijke verklaring van de Schrift, door het verbond dat God met ons heeft gemaakt en door het testament dat Hij aan ons heeft gegeven. Dit is een bewijs van buitenaf, een zogenaamd uitwendig bewijs.

 

Ten tweede, wordt onze behoudenis verzekerd door de Geest die getuigt met onze geest. Deze getuigenis bewijst dat wij kinderen van God zijn en dat God onze Vader is. Dit is het bewijs in ons binnenste, het zogenaamde inwendige bewijs. Ten derde, wordt onze behoudenis verzekerd door de liefde voor de broeders. Onze liefde voor de broeders in de Heer is ook een bewijs van onze ervaring van het leven. Dit bewijs kunnen we ook het bewijs van de liefde noemen.

 

Verder wordt onze behoudenis verzekerd door de onveranderlijke God, door de onveranderlijke wil van God, door Gods onscheidbare liefde, door Gods onherroepelijke roeping, door Gods onbetwistbare rechtvaardiging, door Gods almachtige hand, door Gods eeuwige leven, door Gods nieuwe verbond, door Christus' volmaakte, complete, en eeuwige verlossing, door Christus' eeuwige behoudenis, door Christus' almachtige hand en door Christus' onfeilbare belofte. Daarom laat God ons in Zijn Woord van verschillende kanten zien, dat zodra we gered zijn, wij voor eeuwig gered zijn, wij voor eeuwig vervolmaakt zullen worden, wij voor eeuwig niet meer verloren kunnen gaan, en wij voor eeuwig verzekerd zijn.

 

Witness Lee

Truth Lessons, Level One, Volume 4

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.