HET PROCLAMEREN VAN DE ZEKERHEID VAN DE BEHOUDENIS

Het eerste wat de Heer ons liet zien door middel van Watchman Nee, was de zekerheid van de behoudenis. De Heer heeft vele Godsmannen als zendelingen naar China gezonden. Zij verkondigen weliswaar het evangelie, maar ze hebben de mensen niet geholpen met betrekking tot de zekerheid van hun behoudenis. Voordat de Heer Watchman Nee gebruikte, had nog niemand de zekerheid van de behoudenis duidelijk gemaakt aan de Chinese bevolking.

 

Hoewel zij wisten dat ze christenen waren, dachten ze toch dat je niet zeker kon weten dat je behouden was. Zij meenden namelijk dat het blijk gaf van trots, als iemand durfde te zeggen dat hij zeker wist dat hij behouden was. Volgens hun idee geloven zij in de Heer Jezus en zullen zij hun best doen tot op de dag dat zij Hem zullen zien. Op die dag zullen ze pas echt weten of ze behouden zijn of niet. Volgens hen zouden ze alleen op die dag zeker kunnen zijn van hun behoudenis. Zij geloofden niet dat we die zekerheid van de behoudenis ook vandaag al kunnen bezitten.

 

Velen onder de Chinese bevolking waren echt gered. In zekere zin beseften ze wel, dat ze kinderen van God waren, maar als je het aan hen vroeg, durfden ze niet te zeggen dat ze gered waren. Toen heeft de Heer Watchman Nee gebruikt om deze zaak duidelijk te maken. Hij wist zelf heel zeker dat hij gered was. Dit was namelijk een van de eerste dingen die de Heer hem had getoond. Onmiddellijk daarna begon hij dit aan andere gelovigen te vertellen.

 

Zelfs toen ik in 1933 met hem begon samen te werken, spraken we nog steeds over de zekerheid van de behoudenis. We raadden de mensen altijd aan om zich — ter wille van hun zekerheid — ten minste aan één vers vast te houden, omdat het geschreven Woord van God, wat door de Heilige Geest geïnspireerd werd, hun zekerheid is. Zo vroegen we de mensen bijvoorbeeld om een vers als Johannes 3:16 te lezen, totdat ook zij zeker wisten dat ze behouden waren.

 

Witness Lee,
The History of the Church and the Local Churches, pp. 43-44

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.