Het mysterie van Gods wil

 

Gods wil is een mysterie; een mysterie dat eeuwenlang verborgen is gebleven (Ef. 3:5; Kol. 1:26). Het universum is ook een mysterie. Waarom is er eigenlijk een hemel en een aarde? Waarom zijn er zoveel miljoenen dingen in het universum? Waarom bevindt de mens zich hier op aarde? Deze vragen zijn stuk voor stuk mysteries en hebben aanleiding gegeven tot vele verschillende filosofieën. Het mysterie van Gods wil werd bekend gemaakt aan de gemeente door de apostelen. Een wil is een voornemen en de wil van God is Gods voornemen. Gods voornemen staat in nauw verband met Zijn hartsverlangen. Het mysterie van het universum is dus een zaak van Gods wil, die met Gods hartsverlangen te maken heeft. We moeten niet alleen het mysterie kennen, maar ook Gods wil en het verlangen van Zijn hart.

 

Sommigen zeggen dat het Gods wil en bedoeling is om de gemeente te hebben en dat de gemeente Zijn hartsverlangen is. Dit is juist, maar we moeten ons wel afvragen wat de gemeente is. Veel christenen, met inbegrip van christelijke leraren, hebben geen duidelijk inzicht ten aanzien van de gemeente. De gemeente is niet slechts een groep van mensen. In onszelf zijn we niet de gemeente; in onszelf zijn we armzalige zondaars. De enige manier waarop wij de gemeente kunnen worden, is wanneer God Zichzelf, in Zijn Zoon, in ons wezen uitdeelt. De meeste christenen van vandaag, zien deze uitermate belangrijke zaak eenvoudig niet dat God Zichzelf, in Zijn Zoon, in Zijn uitverkoren en verloste volk uitdeelt. Ze hebben wel gehoord over Gods uitverkiezing en verlossing; en ze beseffen ook wel dat zij Gods uitverkoren en verloste volk zijn. Maar ze hebben er geen idee van dat deze God, die hen heeft uitverkoren en verlost, ernaar verlangt om Zichzelf, in de Persoon van de Zoon, in hen uit te delen. Het doel is noch de uitverkiezing, noch de verlossing. Beide zijn middelen tot het uiteindelijke doel. Het is Gods bedoeling om Zichzelf in ons wezen uit te delen.

 

Het Nieuwe Testament bewijst ook dat God Zichzelf in ons wezen uitdeelt. De Vader, de Zoon en de Geest bevinden zich stuk voor stuk in ons wezen (Ef. 4:6; 2 Kor. 13:5; Joh. 14:17). Volgens 1 Johannes, zijn wij in God en is God in ons (4:15). Verder blijven wij in Hem en blijft Hij in ons (Joh. 15:4). In Filippenzen 1:21 kon de apostel Paulus zelfs zeggen: “Want het leven is mij Christus.” In Galaten 2:20 zei hij, dat niet langer hij, maar Christus in hem leefde. Al deze verzen geven duidelijk aan dat God Zichzelf, in de Zoon, in ons wezen uitdeelt.

 

Een juist begrip van de gemeente openbaart dezelfde waarheid. De Bijbel zegt dat de gemeente het Lichaam van Christus is. Sommige christenen vatten dit echter niet op als feit of als werkelijkheid, maar als een illustratie. Dit is afschuwelijk! De gemeente is het Lichaam van Christus, waarvan Christus Zelf het Hoofd is (Kol. 1:18). Verder openbaart 1 Korintiërs 12:12 dat Christus het Lichaam is. Christus is dus niet alleen het Hoofd, Hij is tevens het Lichaam. Dit geeft duidelijk aan dat God Zichzelf in ons, dat wil zeggen, in de leden van het Lichaam werkt. Een ander bewijs is de illustratie van de wijnstok in Johannes 15. In Johannes 15:5 zegt de Heer Jezus: “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.” Is de wijnstok soms niet in de ranken? Zonder meer! Dit is de reden dat de Heer zei: “Blijft in Mij, gelijk Ik in u” (Joh. 15:3). Wat in de wijnstok zit, zit uiteraard ook in de ranken. Als ranken aan de wijnstok en leden van het Lichaam van Christus is alles wat zich in Christus bevindt ook in ons. Dit betekent dat wij tot delen van Christus gemaakt zijn. Maken de ranken van de wijnstok soms geen deel uit van de wijnstok? Ja, zeker! Daarom moeten wij de vrijmoedigheid hebben om te zeggen: “Ik ben een deel van Christus”. En juist omdat de gelovigen delen van Christus zijn, kon Paulus zeggen, dat het leven voor hem Christus was.

 

Het mysterie van het universum is de gemeente en de gemeente is een groep mensen waarin God Zichzelf uitdeelt. Uiteindelijk zal de gemeente volledig met God verzadigd zijn en tot de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, vervolmaakt worden. De gemeente zal niet alleen met God verzadigd, maar ook met Hem vermengd worden. Dit betekent echter niet dat wij dan deel uitmaken van de Godheid. Dit is absoluut niet wat wij zeggen of bedoelen. Desalniettemin zullen wij, die met God verzadigd en vermengd worden, Gods uitdrukking zijn. Het Nieuwe Jeruzalem is namelijk de collectieve uitdrukking van God. Zoals we al eerder aangegeven hadden, heeft zowel God op Zijn troon (Op. 4:3) als het Nieuwe Jeruzalem (Op. 21:11) de verschijning van jaspis. Dit betekent dat hele stad de verschijning van God heeft en dus Zijn uitdrukking is. Dit is het mysterie van het universum.

 

Witness Lee, Life-study of Ephesians.

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.