Jakob en Jozef die God tot uitdrukking brengen en vertegenwoordigen

 

In het leven van Jakob en Jozef zien we een afbeelding van datgene wat God met de mens voorhad. Jakob, die Israël werd – de prins van God – was samen met Jozef, één compleet persoon. Jozef was een deel van Israël, hoewel hij geen deel van Jakob was. Jakob was een oplichter, een dief, maar hij werd getransformeerd tot Israël, de prins van God (Gn. 32:28; 35:10). Maar toen hij eenmaal ervaren en volwassen geworden was, bracht hij Gods beeld wel degelijk tot uitdrukking.

 

Toen Jakob nog jong was, was hij een oplichter die iedereen bedroog: zijn broer, zijn vader, zijn oom en zijn zwagers. Maar God is geweldig. Hij is bij machte om zo'n oplichter en bedrieger te transformeren tot een prins van God. Toen Jakob eenmaal een oude man geworden was, wist hij niet langer hoe hij anderen moest bedriegen, bevechten of oplichten. Hij kon alleen nog zijn handen uitstrekken om mensen te zegenen. Jakob zegende allen die op zijn pad kwamen. Zelfs de farao, in die tijd de machtigste koning op aarde, werd door Israël gezegend, toen Jozef zijn vader bij hem bracht (Gn. 47:7). Israël was dan ook groter dan farao (vgl. Heb. 7:7). Tegen die tijd was Israël volwassen en bracht hij God tot uitdrukking als de God die zegent. Onze God is een God die zegent. Daarom zegende Israël, die volkomen naar Gods beeld was, iedereen die hij tegenkwam. Toen hij voor de farao verscheen, strekte hij zijn handen uit en zegende hem. Dat was een echte uitdrukking van God.

 

De naam Israël bevat de naam van God, omdat de laatste twee letters van Israël, ‘el’, God betekenen. Niettemin heeft Israël Jozef nodig als het deel van hem dat heerst en vertegenwoordigt. In die tijd was de wereld in feite onder de heerschappij van Jozef en niet onder de heerschappij van farao (Gn. 41:40-44). Samen met Jozef bracht Israël het beeld van God tot uitdrukking en vertegenwoordigde hij Zijn gezag. Dit is een oudtestamentisch beeld van een mens, die volledig werd teruggebracht tot Gods doel.

 

Witness Lee, Life-study of Hebrews.

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.