HET LEVEN

 

HET WAS GODS VOORNEMEN, DAT DE MENS GOD IN ZICH OP ZOU NEMEN,
ZODAT DE MENS EEN MENS DES LEVENS, DAT WIL ZEGGEN,
EEN MAN VAN GOD – EEN GODMENS ZOU WORDEN

 

Het leven is mysterieus, omdat het God Zelf is. Het was Gods voornemen, dat de mens God in zich op zou nemen, zodat de mens een mens des levens, dat wil zeggen een man van God – een Godmens zou worden. Maar de mens werd verleid, om kennis in zich op te nemen. Het resultaat was, dat de gevallen mens een mens van kennis werd. De kennis, die uit satan kwam, ging de gevallen mens domineren. De gehele menselijke cultuur is de ontwikkeling van deze kennis in de gevallen mens. Zo faalde de mens, die voor de vervulling van Gods voornemen was geschapen. De mens werd een mislukking.

 

Toen kwam God in de persoon van de Zoon; Hij werd een mens die Jezus heette. Deze mens leefde drieëndertig en een half jaar op deze aarde, om te laten zien hoe de mens God als zijn leven kan en moet nemen.

 

Nadat Hij zo'n voorbeeld geweest was, ging Hij aan het kruis om te sterven. Door Zijn dood beëindigde Hij niet alleen de oude mens der kennis, maar tevens alle negatieve dingen. Vervolgens stapte Hij de dood binnen, om haar te overwinnen, te onderwerpen, en uit haar op te staan. Door Zijn opstanding uit de dood werd Hij een leven-gevende Geest. Nu is de Schepper-God, de Verlosser, de Geest die het leven geeft. Toen we in Hem geloofden, en Zijn naam aanriepen, kwam Hij in onze geest wonen als de leven-gevende Geest. Zo kon de Drie-enige God, als de leven-gevende Geest, Zich vermengen met onze geest. Het resultaat hiervan is, dat we één geest met Hem zijn.

 

Door deze Geest wandelen wij, leven wij, handelen wij, en zien wij. Halleluja, we bevinden ons nu in deze Geest! Daarom is het zo belangrijk, dat we ons verstand op deze vermengde Geest zetten – dag aan dag en uur na uur. Door deze Geest zullen wij gered worden in Zijn leven, en door deze Geest zullen wij in het leven heersen. Verder zullen wij door deze Geest bevrijd worden van de inwonende zonde, dat wil zeggen van de wet der zonde en des doods. Het is door deze Geest, dat het leven in onze sterfelijke lichamen uitgedeeld wordt. Het is door deze Geest, dat we geheiligd worden, dat wil zeggen, dat we gered worden van gelijkvormigheid aan de wereld. Het is door deze Geest, dat we getransformeerd worden, dat wil zeggen, dat we dagelijks gered worden van onze natuurlijke inslag. Het is door deze Geest, dat we gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Christus – de eerstgeboren Zoon van God – dat wil zeggen, dat we gered worden van gelijkvormigheid aan het zelf. Tenslotte is het ook door deze Geest, dat we opgebouwd worden tot een Lichaam, dat wil zeggen, dat we gered worden van ons individualisme.

 

Wat bedoelen we dan met het leven?' Het leven is God, Christus, en de Geest. Het is door dit leven dat wij allen één zijn in het wederopbouwwerk van de Heer. Het is ook door middel van dit leven, dat ons fysieke lichaam getransformeerd zal worden naar de gelijkenis van Zijn heerlijke lichaam. Dit is de verlossing van ons lichaam. Wij wachten hierop, wij verwachten dit, en wij kijken hiernaar uit.

 

De Heer, de Vader, en de Geest zij al de heerlijkheid. En dat de zegen van genade en vrede voor eeuwig met al de heiligen mag zijn, die zich in het wederopbouwwerk van de Heer bevinden, over de gehele aarde. Amen.

 

Witness Lee,

18 augustus, 1974 Anaheim, Californië

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.