HET LEVEN IN GENESIS 1 EN 2

 

We moeten niet vergeten, dat Genesis 1 en 2 een teboekstelling is van het leven. In Genesis 1 en 2 is er sprake van vier categorieën van leven: het plantenleven, het dierenleven, het menselijke leven en het goddelijke leven. Het plantenleven, het dierenleven, het menselijke leven zijn levens die door God geschapen zijn. Alleen het goddelijke leven is ongeschapen en eeuwig. Dit is het leven dat van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Met alle andere categorieën van leven is er sprake van een begin en een einde, omdat het geschapen levens zijn. Maar slechts één categorie van leven, het unieke leven van God, is eeuwig en ongeschapen, zonder begin of einde.

 

In Genesis 1 en 2 zijn al de lagere vormen van leven voor de hogere vormen van leven. Zo is het plantenleven voor het dierenleven, het dierenleven voor het menselijke leven en het menselijke leven voor het goddelijke leven. Alleen het menselijke leven is bevoegd om voor het goddelijke leven te zijn. Waarom is alleen het menselijke leven bekwaam om het goddelijke leven te bevatten? De beste illustratie van deze geweldige realiteit is die van de handschoen en de hand. Iemands hand zal nooit in een zakdoek passen, omdat deze niet naar het beeld en de vorm van de hand gemaakt is. Omdat de handschoen naar het beeld en in de vorm van de hand gemaakt is, kan deze de hand in zich opnemen. Een handschoen wordt in de vorm van een hand gemaakt, opdat hij de hand zou bevatten.

 

Het menselijke leven werd geschapen naar de gelijkenis van het goddelijke leven, zodat God Zichzelf, als het goddelijke leven, in het menselijke leven kon uitdelen. Alleen het menselijke leven is gekwalificeerd om het goddelijke leven te bevatten, omdat het menselijke leven naar de gelijkenis van het goddelijke leven is geschapen. God schiep ons naar Zijn gelijkenis, omdat Hij ernaar verlangde dat wij Hem zouden bevatten. Ter vervulling van dit voornemen, schiep Hij ons met een menselijke geest. Onze menselijke geest is het orgaan waarmee wij God kunnen ontvangen en bevatten. Daarom is de menselijke geest het middel en het orgaan, waardoor God Zijn voornemen ten uitvoer zal brengen.

 

Witness Lee

The Crucial Revelation of Life in the Scriptures, ch. 1

 

Wilt u meer van deze bediening lezen, ga dan naar de boeken van: Watchman Nee of Witness Lee.

 

Bent u op zoek naar contact of heeft u vragen, ga dan naar onze Contact pagina.