EEN WONDERBAARLIJKE NORMALITEIT

 

Hoe meer ik God – door de jaren heen – ervaar, hoe meer ik besef dat Gods beweging in ons een hele stille, fijne aangelegenheid is.

 

Hoewel wij christenen zijn, lijkt het soms wel alsof er niets in ons is. Misschien vragen we onszelf weleens af wat het verschil is tussen ons en de ongelovigen. De waarheid ten aanzien van de wedergeboorte en transformatie is heel hoog en groots. Hoewel wij wedergeboren zijn en getransformeerd worden, voelen we ons wellicht net als ieder ander. Maar in feite is het God die in ons werkt. … Wij moeten inzien dat Zijn beweging in ons een wonderbaarlijke normaliteit is. Het is zó normaal en toch zo wonderbaarlijk.

 

D. L. Moody zei eens dat de wedergeboorte het grootste wonder in het universum is. … Er bestaat geen wonder dat groter is dan de wedergeboorte. Wedergeboorte betekent dat we behalve het menselijke leven ook het goddelijke leven bezitten. We bezitten weliswaar het goddelijke leven, maar het is mogelijk dat we niet veel van de manifestatie van dit leven bemerken. Wij menen dat mensen die niet wedergeboren zijn in feite beter zijn dan wij. Hoewel wij wedergeboren zijn, is het mogelijk dat we ons geduld keer op keer verliezen. Of we nu beter of slechter zijn dan anderen is echter een uiterlijke zaak. Zodra we wedergeboren zijn, hebben we een innerlijk besef dat er iets in ons is. Dit 'iets' is de levende en bewegende God die nu in ons werkt. Of iemand nu goed of slecht is, is wellicht afhankelijk van zijn natuurlijke geboorte en doet niet ter zake. Belangrijk is dat we de bewegende God hebben ontvangen, die in ons werkt.

 

Witness Lee
Living in and with the Divine Trinity, ch. 12 (fragment)