ONZE UNIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

 

De wedergeboorte — het ontvangen van het goddelijke leven — is het begin van het geestelijke leven. Het is volkomen zinloos om je energie te verspillen aan het vermanen, overreden, debatteren, uitleggen en onderzoeken, om uiteindelijk niets meer te bereiken dan een zeker begrip in het verstand, een enkel besluit van de wil en bepaalde activiteiten in het gevoel. Verder wordt er niets aan gedaan om die persoon ertoe te brengen Gods leven in zijn geest op te nemen.

 

Het is mijn wens, dat allen, die net als ik de verantwoordelijkheid dragen om Gods Woord te prediken, zouden beseffen, dat, tenzij de mens het goddelijke leven in het diepste deel van zijn wezen ontvangt, alles zinloos is. Als we dit begrijpen, zal er sprake zijn van een revolutie ten aanzien van ons werk. Dan zullen we zien, dat velen die beweren dat zij in de Heer Jezus geloven, in feite nog niet in Hem hebben geloofd. Vele tranen, berouw, goed gedrag, ijver en werk, zijn namelijk niet de kenmerkende eigenschappen van een christen. Als we onze verantwoordelijkheid kennen, zullen we alleen tevreden zijn wanneer anderen het voortreffelijke leven van God ontvangen.

 

Watchman Nee,
The Spiritual Man