Christus is alle geestelijke zaken en dingen

€ 7,50

Het christelijke leven is gericht op het winnen van Christus en niet op het verkrijgen van dingen - zelfs al zijn dat geestelijke dingen. Het is Gods verlangen en voornemen, dat Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, alle geestelijke dingen en zaken zou zijn.

 

Wanneer gelovigen Christus beroeren, beroeren zij de realiteit van alle geestelijke zaken en dingen en wanneer zij Hem winnen, verkrijgen zij alles wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.

 

Zonder een visioen van de allesomvattende Christus kan zelfs het zoeken naar God worden omgezet in het verwerven van goede leerstellingen, positieve deugden en geestelijke groei. Het is heel goed mogelijk dat deze laatstgenoemde zaken niets met Christus te maken hebben, die Zelf de weg, de waarheid en de realiteit is.

 

Christus is alle geestelijke zaken en dingen presenteert vijf boodschappen die een centrale plaats innemen in de bediening van Watchman Nee. Deze boodschappen benadrukken de voortreffelijkheid van Christus in de Bijbel, alsook in de ervaring van een gelovige.