Christus versus religie

€ 10,00

“Denk niet dat alles goed is omdat het christendom de Bijbel heeft. Denk niet dat alles in orde is omdat het christendom vandaag Christus verkondigt.

 

Vroeger hadden de oudsten van het Judaïsme de Bijbel en onderwezen ook iets over Christus. Hoewel Christus Zelf aanwezig was, sloegen ze geen acht op Hem.”

 

De oproep voor iedere gelovige is naar de levende persoon van Christus te komen en alle religieuze vormen en dode leerstellingen achter te laten.

 

In Christus versus Religie onderzoekt Witness Lee het leven van Christus in de evangeliën. In zowel woord als daad verbaasde en beledigde Jezus zelfs de godsdienstijveraars van Zijn tijd.

 

Wanneer Hij geconfronteerd werd met vragen over religie, politiek en zelfs de uitleg van de Schriften, legde Hij hun hoofdzakelijk bezig zijn met dode kennis bloot en wees mensen op Zijn levende aanwezigheid.

 

Zelfs nu nog dwarsboomt de invloed van religie, in het bijzonder het christendom, de uitdrukking van Christus door de Gemeente: Zijn Lichaam.

 

In Christus versus Religie weerklinkt de roep van de Heer om alles te verlaten wat niet Christus Zelf is.