De allesomvattende Christus

€ 11,00

Al de beelden en schaduwen van het Oude Testament geven ons een wonderbaarlijk zicht op onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Een van de belangrijkste beelden, die tevens het meest over het hoofd gezien wordt, is het Beloofde Land, het land van Kanaän.

 

In De Allesomvattende Christus legt Witness Lee gedeelten van het boek Deuteronomium uit waarmee hij aantoont dat het land, wat door de kinderen van Israël werd geërfd, een volledig beeld is van de allesomvattende Christus, die onze nieuwtestamentische erfenis is.

 

Verder presenteert hij een gedetailleerde studie van enkele onnaspeurlijke rijkdommen van het Beloofde Land, met inbegrip van beken en rivieren, tarwe en gerst, vijgen en wijnstokken, en zelfs ijzer en stenen.

 

Elk beeld wordt uitgelegd en toegepast op onze ervaring als gelovigen. Elke gelovige moet het land binnengaan, erin blijven, het in bezit nemen en voor deze allesomvattende Christus vechten.

 

Van het begin tot het einde, bemoedigt De Allesomvattende Christus de zoekende gelovigen om Christus dagelijks te ervaren en als het goede land toe te passen voor de vervulling van Gods eeuwige voornemen.