De boom des levens

€ 10,00

Toen God de mens schiep, werd hij voor twee bomen geplaatst: de boom des levens en de boom der kennis van goed en kwaad. Gods waarschuwing aan de mens om de boom der kennis van goed en kwaad te vermijden, geeft Gods verlangen weer dat de mens van de boom des levens zou eten, zodat hij God zou ontvangen als zijn levensvoorziening.

 

Adam maakte de verkeerde keus en werd de toegang tot de boom des levens ontzegd omdat hij gezondigd had. Ook vandaag streven christenen, zij die hun kleren hebben gewassen opdat ze recht hebben op de boom des levens (Openbaring 22:14), eerder naar goed gedrag dan naar het ontvangen, ervaren en genieten van Christus als hun levensvoorziening. 

 

In "De Boom des Levens" laat Witness Lee een deel van Gods hart zien, dat niet goed begrepen en zelden ervaren wordt door de hedendaagse gelovigen. God zoekt niet naar christenen die zich goed gedragen; Hij is op zoek naar christenen, die Hem als de boom des levens ervaren en genieten, om Zijn eeuwige voornemen met de mens te vervullen.