De ervaring van Christus als het leven voor de opbouw van de Gemeente

€ 9,00

In de ervaring van elke christen moet het genot van Christus als leven centraal staan. Christus kwam niet alleen om ons te verlossen, maar vooral om ons Zijn leven te geven, opdat wij Zijn leven in overvloed zouden hebben.

 

Van de boom des levens in Genesis 2 tot aan de bron des levens in Psalm 36 en de rivier van het water des levens in Openbaring 22 openbaart de Bijbel Christus als ons erfdeel voor ons genot. Nu kunnen we met vreugde water scheppen uit de fonteinen der behoudenis!

 

In het boek De Ervaring van Christus als het Leven voor de Opbouw van de Gemeente geeft Witness Lee duidelijk aan hoe belangrijk het is dat elke gelovige Christus ervaart en geniet. Uiterlijke correctie en zelfverbetering mogen dan tijdelijke vruchten afwerpen, zij verdwijnen echter weer net zo zo snel als ze gekomen zijn.

 

De innerlijke werking van de levende Christus daarentegen produceert een echte en duurzame geestelijke groei. Ten aanzien van de collectieve ervaring resulteert deze innerlijke werking van het leven in de opbouw van de gemeente als de uitdrukking van God.

 

In elk hoofdstuk presenteert Witness Lee niet alleen een duidelijk visioen van onze genotrijke Christus, maar geeft hij ons bovendien een praktische weg om Christus in de gemeente te genieten en tot uitdrukking te brengen.