De Geest met onze geest

€ 9,00

De openbaring van de Geest in de Bijbel duidt op Gods verlangen om door de mens ontvangen, ervaren en genoten te worden, terwijl de openbaring van de menselijke geest duidt op de unieke wijze waarop de mens God kan kennen en ervaren.

 

God is Geest, zodat de mens Hem kan beroeren en ervaren en de mens heeft een menselijke geest, zodat hij God kan beroeren en bevatten. Door het geloof in Christus wordt onze menselijke geest geboren uit de Heilige Geest. Zo worden we met de Heer verenigd als één geest, en getuigt de Geest met onze geest dat wij Gods kinderen zijn.

 

In De Geest met onze geest presenteert Witness Lee een diep, onthullend en tegelijkertijd wonderbaarlijk praktisch overzicht van de ervaring van de gelovigen in het Nieuwe Testament. Door dit schriftuurlijke overzicht van zowel de goddelijke Geest als de menselijke geest, toont Lee duidelijk aan dat de echte geestelijke ervaring niets te maken heeft met ons uiterlijk gedrag of met gelijkvormigheid aan een stel regels of voorschriften. Juister uitgedrukt komt ware geestelijkheid voort uit het kennen van de Geest die met onze geest is.

 

Gods verlangen om door Zijn volk ontvangen en genoten te worden, kan alleen gerealiseerd worden naargelang wij volgens de Geest in onze geest leren wandelen. Ten aanzien van dit leerproces is De Geest met onze geest ook als gids van onschatbare waarde.