De goddelijke economie

€ 7,00

Gods verlangen om Zichzelf in de mens uit te delen voor Zijn universele uitdrukking, wordt duidelijk geopenbaard in het Woord. Dit plan, deze goddelijke economie, wordt aanvankelijk uiteengezet in Genesis en wordt vervolgens geopenbaard in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. 

 

De uiteindelijke voltooiing van deze goddelijke economie is het Nieuwe Jeruzalem aan het einde van Openbaring. Van begin tot eind staan de bladzijden van de Bijbel vol met Gods verlangen om Zichzelf met de mens te verenigen voor Zijn uitdrukking.

 

In De Goddelijke Economie volgt Witness Lee de stroom van Gods economie vanaf de schepping van de mens in Genesis tot aan haar voleinding in Openbaring. Als een rivier die onophoudelijk door stroomt, omvat de goddelijke economie niet alleen de schepping van de mens, die God als een vat kan bevatten, maar ook de belangrijke fasen van Christus' vleeswording, kruisiging en opstanding, die de goddelijke economie ten uitvoer brengen.

 

Door het geloof in Christus valt de mens niet alleen de verlossing ten deel, maar ontvangt hij bovendien de Geest als stromen van levend water. In de goddelijke economie wordt de rijke ervaring en het praktische, dagelijkse genot van de Heer, het aandeel van elke gelovige.

 

Om God op een levende wijze te kunnen genieten, moet de gelovige eerst Gods eeuwige plan zien, zoals dit in De Goddelijke Economie wordt gepresenteerd.