De heerlijke Gemeente

€ 10,50

God ziet de Gemeente, de verloste gelovigen, vanuit een hemels perspectief. Hij ziet haar helemaal niet als zijnde verslagen door de kracht van de zonde en zonden. God ziet de Gemeente als de triomferende en heerlijke tegenhanger van Christus, die Hem - die alles in allen vervult - volkomen tot uitdrukking brengt.

 

In De Heerlijke Gemeente behandelt Watchman Nee vier belangrijke aspecten van de Gemeente in de Bijbel, namelijk Eva in Genesis 2, de vrouw in Efeziërs 5, de vrouw in Openbaring 12 en de bruid in Openbaring 21 en 22.

 

Bij de uiteenzetting van elk van deze vier aspecten, geeft hij een beschrijving van de hoge roeping van de Gemeente, om Gods eeuwige voornemen ten uitvoer te brengen.

 

Onlangs ontdekte (met de hand geschreven) aantekeningen, complementeren deze nieuwe en frisse vertaling van De Heerlijke Gemeente, waardoor dit boek de meest complete weergave is van de boodschappen die Watchman Nee in de periode van het najaar van 1939 tot het najaar van 1942 gegeven heeft.

 

De appendix De Overwinnaars en Gods Bedeling op Aarde is een waardevol, nooit eerder gepubliceerd deel van deze aantekeningen.