De kennis van het leven

€ 11,00

Het is Gods verlangen en voornemen om een volledige, collectieve uitdrukking in de mens te verkrijgen, die Zijn beeld draagt, Zijn heerlijkheid zichtbaar maakt en Zijn gezag bezit om met Zijn vijand af te rekenen.

 

Zeer weinig gelovigen beseffen echter dat dit verlangen en dit voornemen slechts bereikt kan worden door Gods eigen leven. Nog minder gelovigen hebben de kwestie aangeraakt van het kennen en het ervaren van het goddelijke leven, wat voor ons beschikbaar is geworden door Christus' dood en opstanding.

 

Hoewel er vele zoekende gelovigen zijn, hebben weinigen de weg van het leven gevonden. In plaats daarvan worden veel dingen verkeerd begrepen met het oog op het leven; ijver, kennis, kracht en gaven ingesloten.

 

In De Kennis van het Leven verlicht Witness Lee het pad dat naar het leven leidt. Dit begint met wedergeboorte, wat het beginstadium is in het ontvangen van het goddelijke leven en verder gaat in het kennen en het leven volgens de innerlijke gewaarwording van het leven.

 

De Kennis van het Leven legt een uitstekende basis voor de echte ervaring van Christus.