Gods economie

€ 11,00

In het jaar 1927 publiceerde Watchman Nee zijn geestelijke klassieke werk omtrent de groei en vooruitgang van het christelijke leven, De Geestelijke Mens.

 

In dit boek presenteert hij de ogenschijnlijk eenvoudige bijbelse waarheid dat de mens uit drie delen bestaat, namelijk uit geest, ziel en lichaam. Voor de groei en vooruitgang van het christelijke leven van de gelovigen is deze openbaring uitermate belangrijk en zelfs onontbeerlijk.

 

In zijn boek Gods Economie bouwt Witness Lee - de naaste en meest vertrouwde medewerker van Watchman Nee - op dit fundament voor de onthulling van de centrale openbaring van de Bijbel.

 

De centrale openbaring van het Woord is het feit dat God zich in de mens wil uitdelen voor Zijn complete uitdrukking in de gemeente. Dit is Gods plan, Gods economie.

 

In Gods Economie openbaart Witness Lee duidelijk de beweging van de goddelijke Drie-eenheid volgens Zijn economie en geeft hij de gelovigen bovendien praktische aanwijzingen om met Hem samen te werken voor de vervulling van Zijn eeuwig voornemen.

 

Stap voor stap toont Witness Lee aan hoe wij met alle belemmeringen van onze geestelijke groei af kunnen rekenen, opdat Christus in onze harten woning maakt en wij tevens vervuld worden tot alle volheid Gods.