Het leven en de weg voor de beoefening van het Gemeenteleven

€ 9,00

Zodra Petrus de openbaring had ontvangen, dat Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God, sprak de Heer tot hem omtrent de Gemeente, die Hij op deze openbaring zou bouwen. Het leven van Christus is niet slechts voor individuele overwinning, individuele heiliging of individuele geestelijkheid, maar voor de Gemeente. Christus is ons leven voor de beoefening van het gemeenteleven.

 

In Het Leven en de Weg voor de Beoefening van het Gemeenteleven spreekt Witness Lee niet alleen over de noodzaak om Christus te kennen, maar tevens over de noodzaak van een visioen omtrent de Gemeente, Zijn Lichaam.

 

Het genot van Christus als het leven zal ons tot een normale beoefening van het gemeenteleven leiden. In het normale gemeenteleven leven en wandelen wij stuk voor stuk als leden van het Lichaam, bewaren we de echte grond van de eenheid en ervaren we Christus om Zijn rijkdommen in de samenkomsten uit te stallen voor de opbouw van Zijn Lichaam. Op deze wijze ervaren we de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus voor de opbouw van de gemeente en voor de vervulling van Gods eeuwige voornemen.