Het mysterie van Christus

€ 6,50

Wie is God? Dit is het belangrijkste mysterie in het universum. Terwijl velen trachten dit unieke en duurzame vraagstuk op te lossen, bevindt het ware antwoord zich uitsluitend in de persoon van Christus.

 

En toch leidt de oplossing van dit vraagstuk ons tot nog een ander ondoorgrondelijk mysterie, namelijk het mysterie van Christus.

 

Wie is Christus? Om God te kennen, moeten we Christus kennen, die zowel de definitie als de uitleg en ook de uitdrukking van God is. En om Christus te kennen, moeten we de Gemeente kennen, die op haar beurt de definitie, uitleg en uitdrukking van Christus is.

 

Tegenover een door de zonde beschadigde wereld Christus te kennen is niet slechts een zaak van de individuele christen, omdat Christus inmiddels is vergroot in de Gemeente, Zijn Lichaam. In de Gemeente is er sprake van verzorging, bescherming, beperking en bediening.

 

In Het Mysterie van Christus beschrijft Watchman Nee op een zeer praktische manier hoe elke christen de realiteit van de Gemeente, als de openbaring van het mysterie van Christus, kan leren kennen en ervaren.