Het normale christelijke geloof

€ 11,00

De kwestie van Gods bestaan is er één van het hoogste belang in de zoektocht naar de zin van het menselijk leven. In de loop van ons leven zullen we allemaal met deze vraag geconfronteerd worden, onverschillig of onze reactie er één is van geloof of ongeloof.

 

In een eenvoudige, maar nochtans gedetailleerde uiteenzetting van deze fundamentele kwestie, presenteert Watchman Nee overtuigende argumenten voor het geloof in God. Hij doet dit door te laten zien dat God Zelf een mens werd, die deze vraag persoonlijk kwam beantwoorden.

 

Het Normale Christelijke Geloof stelt niet alleen onze zoektocht naar God aan de orde, maar veeleer Gods zoektocht naar ons. We kunnen God in Christus vinden en in Christus kunnen we van Gods leven genieten, dat aan allen werd gegeven die geloven.

 

Het Normale Christelijke Geloof, dat uit vier delen bestaat, geeft een duidelijk beeld van ons geloof aan de hand van onderwerpen zoals de kennis van God, Christus en de Bijbel, alsook van zaken zoals de verlossing, het leven en de Geest.