Het overwinnende leven

€ 11,00

Het Overwinnende Leven is geen oproep tot het verwerven van een zeer hoge mate van "geestelijkheid". Het is veeleer een oproep tot normaliteit, een oproep tot het nastreven van een leven dat met Christus verborgen is in God. De oproep weerklinkt in alle zoekende gelovigen, die, alle gevoeligheid voor hun zwakheden ten spijt, een innerlijke oproep tot overwinnen gewaarworden.

 

In Het Overwinnende Leven zet Watchman Nee eerst alle problemen uiteen waar zoekende christenen constant mee te kampen hebben. Vervolgens gebruikt hij Gods Woord om de verslagen toestand van de gelovigen op openhartige wijze aan het licht te brengen. En tenslotte openbaart hij een triomferende, overwinnende Christus om de lezer tot een subjectieve, dagelijkse ervaring van Christus' overwinning te brengen.

 

Het Overwinnende Leven zit vol waarheid, weergalmt van hoop en brengt de lezer ertoe zich opnieuw aan de Heer toe te wijden.