De bediening van Gods woord

€ 15,00

Het belangrijkste werk van God op aarde is dat Zijn woord door de mens gesproken wordt. In het Oude Testament werd Gods woord bevrijd door de bediening van de profeten, in het Nieuwe Testament door de bediening van de Heer Jezus en later door de apostelen.

Ook al staat God ons toe Zijn woord te spreken, hangt onze bruikbaarheid als dienaar van Gods woord niet af van onze hoeveelheid bijbelkennis en of we de waarheid boeiend kunnen presenteren. Wel in hoeverre er met ons gevoel, onze gedachten, meningen en karaktereigenschappen grondig is afgerekend door de Heer. Om een dienaar van Gods woord te zijn, moeten we de Heer eerst toestaan om onze innerlijke delen door de innerlijke werking en tuchtiging van de Heilige Geest te kneden en te vormen.

De bediening van Gods woord bevat een serie boodschappen die door Watchman Nee in 1948 en 1949 gesproken zijn. Deze boodschappen zijn diepgaand, subjectief en vol licht, en openbaren zowel de diepte van zijn ervaring als de omvang van onze behoefte om ons te openen voor de innerlijke werking van de Heilige Geest.