INDEX VAN DE EERSTE REGELS

LIED   Eerste regel

 

A

0441   Alles offer ik aan Jezus

0548   Als een vat ben ik gemaakt

0341   Als vrede met God als een stroom ons doordringt

 

C

0890   Christus is de Overwinnaar

0949   Christus is mijn leven nu, de Hoop der heerlijkheid

0594   Christus is mijn vrede

 

D

0221   Dank U Heer voor deze tafel

1307   De dag komt nader; Jezus zal snel komen

1113   De Drie-eenheid Zelf kwam tot ons in de Zoon

0824   De Gemeente is Christus’ Lichaam

0030   De liefde die de Zoon ons schonk

1151   Drink, het water rein en helder, stromend van de troon

 

E

0608   Een geheimenis, de Vader, Zoon en Geest

0475   Eén met U, o Zoon der eeuwen

0507   Eens ver van God, in zonde dood

0513   Eens zocht ik naar zegen, nu is het de Heer

0279   Eerst het bloed en dan zalfolie

0505   Er is een Mens in de heerlijkheid!

0007   Ere, ere zij de Vader

 

G

1248   Gedenk hoe David zwoer

0473   Geen mensenwoord kan beschrijven

1145   God gaf Zijn Zoon geheel voor ons

1197   God is Licht en in Hem bevindt zich geen duisternis

0054   God, onze Vader, lof zij U gebracht

0019   Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader

 

H

0426   Haalt U mijn sluiers weg, Heer

0280   Heer, reinig mij door Uw bloed

0839   Heer, U kneedt mij naar Uw beeld

1050   Heer, uit mijn banden, droefheid en nacht

0390   Heiland leidt mij op Uw wegen

1222   Here der heerscharen, prijst Zijn grote naam

0538   Het is Gods verlangen ’n vreugde

0851   Hoe lieflijk is Uw woning, Heer!

 

I

0306   Ik behoor aan Jezus

0474   Ik ben één met U, Heer Jezus

0551   Ik geloof het ware Woord

1231   Ik, halleluja, ben een mens

0510   Ik vond de onvergelijkbare

0132   In de hemel Jezus zittend

0770   In de hoogste plaats, raakt genade ons

0909   In de stroom! In de stroom! Dienen wij onze Heer

0554   In Zijn nabijheid kom ik weer

 

J

1142   Jezus is de Geest des levens

1083   Jezus! O, wat een Naam!

1221   Jezus, geweldige Herder

1159   Jezus, 'k ben gevangen door Uw schoonheid

 

K

1331   Kom eet en zie, dat de Heer is goed

 

L

0403   Leef Uzelf, Heer Jezus, door mij

0499   Leven in Hem, Zijn vrede nu

1193   Leven is de Vader God in Christus

0008   Loof God, die nooit Zijn zegen spaart

 

M

0483   Met Christus begraven en opgestaan

0350   Mijn doel is God Zelf – niet Zijn zegening

0960   Mijn Koning komt spoedig terug

 

N

0643   Neem tijd en aanschouw Hem

0373   Niets tussen ons, Heer, niets tussen ons

 

O

1226   O de heerlijke Gemeente, wij zijn deel aan Christus Zelf

0012   O God, U bent de levensbron

0227   O Heer Jezus, brood en wijn

0255   O Heer, blaas Uw Geest nu op mij

0539   O Heer, U bent het leven in mij

0116   O wonder van verlossing Heer

0745   O Heer, U bent nu als de Geest

1112   O hoe heerlijk is Uw tafel, Heer

1132   O leer ons bidden, Heer

1199   Onze God heeft een bedoeling met de mensheid

 

P

0124   Prijs Hem! Christus d' Overwinnaar

 

S

0204   Samen in Uw naam, Heer Jezus

 

T

0190   Terwijl wij U gedenken Heer

0887   Te staan op de naam van Jezus

1084   Trek mij, en wij jagen U na

 

U

0189   U bent de geliefde Zoon

0841   U bent heel mijn leven

1334   U heeft al mijn klachten tot een reidans gemaakt

1225   U te kennen als het Lichaam

0011   U, Vader, bent de ware God, de Allerheiligste

0852   Uw woning heb ik lief, o Heer

 

V

0016   Vader, als de groenblijvende

1081   Vader God, U bent de levensbron

1294   Verspreid het woord!

0885  Voer de strijd altijd in 't Lichaam

0840   Vrij van ‘t zelf en Adams natuur

 

W

1326   Waarom leven wij op aard

1299   Waarom leven wij op aarde

0876   Wanneer d' oorlog fel is

1345   Wanneer het hart zich tot de Here wendt

1333   Wat een blijde dag

1174   Wat een overwinning! Glorie!

1103   Wat Hij is; Hij ’s de Vader

1332   Weet je dat je werd verkozen

0222   Wij danken U Heer voor dit brood

1153   Wij genieten graag van onze Heer

1150   Wij voeden ons met het levend woord

1107   Wij zijn, o Heer, Uw Lichaam hier tezamen

 

Z

1048   Zoals ik ben, zonder verweer

0228   Zoet feest van eeuw' ge liefde

1143   Zoet is ‘t fruit van de levensboom